Dịch vụ của chúng tôi

Phát triển phần mềm quản lý kho(WMS)

Phát triển phần mềm quản lý kho, ứng dụng máy học(ML) để giảm bớt các thao tác thủ công nâng cao hiệu suất và giảm chi phí xuất nhập kho. Tối ưu quy trình xuất nhập kho.…

Chi tiết

Phát triển phần mềm quản lý đơn hàng(OMS)

Phát triển phần mềm quản lý đơn hàng…

Chi tiết

Những giá trị cốt lõi của Daito Việt Nam