Giới thiệu

Về công ty Daito Việt Nam

Daito Việt Nam với 100% vốn đầu tư từ nước ngoài là một trong những thành viên của Công ty Daito với trụ sở chính tại Osaka. Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các giải pháp về phần mềm và hệ thống thương mại điện tử.…

Chi tiết

Những giá trị cốt lõi của Daito Việt Nam

Giá trị của Daito Việt Nam chính là giá trị tổng thể của những người đang cống hiến, đóng góp hàng ngày cho công ty. Vì thế Daito Việt Nam luôn đề cáo giá trị con người và mong muốn tạo điều kiện để từng nhân viên phát triển bản thân một cách tròn vẹn nhất có thể.…

Chi tiết

Ngày bình thường ở Daito

hình ảnh thường ngày của nhân viên…

Chi tiết

Văn phòng

hình ảnh văn phòng và 1 số hoạt động tiêu biểu…

Chi tiết

Những giá trị cốt lõi của Daito Việt Nam